Monthly Archive: lipiec 2014

„Szansa na zdrowie”

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” zakończyło realizację projektu pt. „Szansa na zdrowie i radość,” wspieranego finansowo przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W projekcie wzięło udział łącznie 60 uczestników – mieszkańców miasta Zamość.

W ramach zrealizowanego projektu przeprowadzone zostały dwa działania profilaktyczne: warsztaty dla rodziców …