Monthly Archive: wrzesień 2018

Z robotyką w przeszłość

Zapraszamy uczniów zamojskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie profilaktyczno – edukacyjnym: Z robotyką w przeszłość realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”, współfinansowanym przez Miasto Zamość w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych …

Filmowanie to nie nałogów szukanie – II tura naboru

Zapraszamy uczniów Ekonomika, zamojskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie profilaktyczno – edukacyjnym: Filmowanie to nie nałogów szukanie realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”, współfinansowanym przez Miasto Zamość w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom …