Monthly Archive: listopad 2021

Wyniki konkursu „Zarządzam firmą” prowadzonego w ramach projektu „Szkoła tworzy naszą przyszłość zawodową” finansowanego przez Narodowy Bank Polski w ramach edukacji ekonomicznej.

14 września 8 dwuosobowych zespołów uczniów, klas drugich i trzecich, kształcących się
w zawodach technik ekonomista, technik logistyk oraz technik hotelarstwa, rozpoczęli rywalizację w obszarze zarządzania Agencją Eventową.

Każda z firm posiadała taki sam kapitał początkowy wynoszący 40 000,00 zł.
Zadaniem zespołów było zaplanowanie …