Author Archive: Administrator

„Szansa na zdrowie”

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” zakończyło realizację projektu pt. „Szansa na zdrowie i radość,” wspieranego finansowo przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W projekcie wzięło udział łącznie 60 uczestników – mieszkańców miasta Zamość.

W ramach zrealizowanego projektu przeprowadzone zostały dwa działania profilaktyczne: warsztaty dla rodziców …

Projekt „Szansa na zdrowie i radość”

Informujemy o rozpoczęciu warsztatów w ramach projektu pt. „Szansa na zdrowie i radość” współfinansowanego przez Miasto Zamość.

Pierwsze spotkanie dla Rodziców/Opiekunów uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się we wtorek, 29.04.2014 r. o godzinie 16.00 w sali nr 8.

Pierwsze spotkanie dla Kierowców/Kandydatów na kierowców odbędzie się w środę, 30.04.2014 r. o godzinie 11.00 w czytelni. …

PROGRAM PROFILAKTYCZNY: SZANSA NA ZDROWIE I RADOŚĆ

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu realizuje w okresieod 01.03.2014 do 30.06.2014 zadanie publiczne, wspierane przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Programów Alkoholowych. w formie programu profilaktycznego pt. „SZANSA NA ZDROWIE I RADOŚĆ.”

Głównym celem zadania jest wzrost świadomości społecznej wśród …