Wyniki rekrutacji – projekt „Kierowco nie pij – szanuj życie”

Zgodnie z regulaminem rekrutacji do projektu „Kierowco nie pij – szanuj życie” poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu. Zajęcia warsztatowe w ramach projektu będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w dniu 15 października 2015 roku

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Kierowco nie pij …

UWAGA – NOWY PROJEKT W EKONOMIKU

W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 dzięki staraniom członków Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika” w naszej szkole będzie realizowany projekt „Kierowco nie pij – szanuj życie” skierowany do uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych. W jego programie realizowane będą warsztaty na temat szkodliwości alkoholu i jego destrukcyjnym wpływie na kierujących wszelkimi rodzajami pojazdów. …

Ogłoszenie listy uczestników projektu „Social Way of Life”

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” informuje, że na szkolnej tablicy ogłoszeń opublikowana została lista osób zakwalifikowanych do  projektu „Social Way of Life” oraz lista rezerwowa.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza zarówno osoby z listy głównej, jak i rezerwowej na krótkie spotkanie informacyjne, które odbędzie się we wtorek, 16 czerwca 2015r. w dwóch …

„Szansa na zdrowie”

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” zakończyło realizację projektu pt. „Szansa na zdrowie i radość,” wspieranego finansowo przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W projekcie wzięło udział łącznie 60 uczestników – mieszkańców miasta Zamość.

W ramach zrealizowanego projektu przeprowadzone zostały dwa działania profilaktyczne: warsztaty dla rodziców …

Projekt „Szansa na zdrowie i radość”

Informujemy o rozpoczęciu warsztatów w ramach projektu pt. „Szansa na zdrowie i radość” współfinansowanego przez Miasto Zamość.

Pierwsze spotkanie dla Rodziców/Opiekunów uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się we wtorek, 29.04.2014 r. o godzinie 16.00 w sali nr 8.

Pierwsze spotkanie dla Kierowców/Kandydatów na kierowców odbędzie się w środę, 30.04.2014 r. o godzinie 11.00 w czytelni. …

PROGRAM PROFILAKTYCZNY: SZANSA NA ZDROWIE I RADOŚĆ

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu realizuje w okresieod 01.03.2014 do 30.06.2014 zadanie publiczne, wspierane przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Programów Alkoholowych. w formie programu profilaktycznego pt. „SZANSA NA ZDROWIE I RADOŚĆ.”

Głównym celem zadania jest wzrost świadomości społecznej wśród …