Zakończenie pierwszego etapu projektu edukacyjnego – „Taniec rządzi – stop uzależnieniom”

24 czerwca 2016 r został zakończony pierwszy etap projektu edukacyjnego –  „Taniec rządzi – stop uzależnieniom” realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” współfinansowanym przez Miasto Zamość w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych, mającym na celu przeciwdziałanie uzależnieniom.

W projekcie uczestniczyła młodzież mieszkająca w mieście Zamość. Głównym celem Programu jest promowanie zdrowego stylu życia i ochrona młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego.

W ramach realizowanego zadania przeprowadzone zostały profesjonalne zajęcia taneczne oraz odbyły się zajęcia informacyjno – edukacyjne na temat zdrowego stylu życia. 11 czerwca 2016 r podczas obchodów 95 – lecia Ekonomika uczestnicy projektu wystąpili przed szeroką publicznością prezentując nabyte umiejętności taneczne (galeria foto).

II turę projektu rozpoczniemy od września 2016 roku która potrwa do grudnia 2016 roku