Projekty krajowe

Szansa na zdrowie i radość

 

Projekt współfinansowany przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” zakończyło realizację projektu pt. „Szansa na zdrowie i radość,” wspieranego finansowo przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W projekcie wzięło udział łącznie 60 uczestników.

 

DSC305713DSC05814 DSC05773 DSC05769 DSC05768 DSC05765 DSC05741 DSC05622 

Palenie papierosów, a zdrowie człowieka

                  Z inicjatywy Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika” uczniowie w ZSP nr 1 w Zamościu wzięli udział w prelekcjach pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia SANEPID na temat szkodliwości palenia papierosów.  Uczestnicy spotkań, które odbyły się w dniach 17.12.2013 oraz 15.01.2014 mieli możliwość wykonania testu na obecność tlenku węgla w płucach. W przypadku osób palących lub przebywających w zadymionych pomieszczeniach test wypadł bardzo niekorzystnie. Wyniki testu oraz nabyta podczas prelekcji wiedza o szkodliwości palenia powinny skłonić do podjęcia działań na rzecz własnego zdrowia.