Miejskie inspiracje – bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych

Zapraszamy do obejrzenia filmu nakręconego przez uczestników programu profilaktycznego „Miejskie inspiracje – bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych” wspófinansowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika.