O SPE

SPEStowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” w Zamościu
ul. Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość
tel./fax. (84) 638 43 51,
e-mail:[email protected]
Nr KRS: 0000308777; NIP 9222971223; REGON 060428837


Kim jesteśmy?
Jesteśmy sympatykami zamojskiego Ekonomika, którzy swoim zaangażowaniem i pomysłowością chcą pomóc w funkcjonowaniu szkoły o wielkich tradycjach, dużej rozpoznawalności wśród społeczności lokalnej i 95 -letniej obecności na rynku zamojskiej edukacji.
Co chcemy zrobić?
Nasze główne cele to przede wszystkim:

  • pozyskiwanie środków na działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
  • organizowanie imprez, zajęć pozalekcyjnych, obozów i wycieczek,
  • współpraca z organami państwowymi i samorządowymi oraz osobami i instytucjami o podobnych zadaniach w kraju i za granicą.

 

Chcesz nam pomóc, działać z nami?
Skontaktuj się z nami listownie, telefonicznie, osobiście lub mailowo – odpowiemy na każde pytanie i przemyślimy Twoje sugestie i pomysły. Zapraszamy.

 

Chcesz wesprzeć finansowo?
Podajemy numer rachunku bankowego:
47 1750 0012 0000 0000 3300 8066, BNP PARIBAS