Kryteria rekrutacji do projektu „Miejskie inspiracje – bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych”

Zapraszamy młodzież z terenu Zamościa, do udziału w drugiej edycji projektu profilaktycznoedukacyjnego: „Miejskie inspiracje – bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych” realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” współfinansowanym przez Miasto Zamość w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych, mającym na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. Adresatami jest młodzież Miasta Zamość (mieszkająca także na stancjach i w bursie).

Głównym celem Programu jest promowanie zdrowego stylu życia i ochrona młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego. Główne założenia Programu to: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży, uczestnictwo w kulturze, budowanie poczucia własnej wartości, ochrona młodzieży przed zgubnym wpływem środków uzależniających, edukacja zdrowotna, wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego młodzieży. W ramach realizowanego zadania zrealizowane zostaną profesjonalne zajęcia z zakresu fotografii i filmu jak również odbędą się zajęcia informacyjno – edukacyjne na temat zdrowego stylu życia, (regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria rekrutacji w załączeniu).

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika” (www.stowarzyszenie.ekonomikzamosc.pl). Realizacja zajęć trwać będzie od 06.02.2023 do 13.02.2023. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu zajęć. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie ZSP Nr 1 w Zamościu.

 

Miejskie inspiracje -kryteria rekrutacji

 

regulamin2023