Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

Kinga Nowicka – prezes
Anna Bartoń-Szuwara – wiceprezes
Urszula Drążek – członek Zarządu
Monika Wasilewska – sekretarz Zarządu
Grażyna Feręszkiewicz – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Edyta Łój
Agnieszka Kitka-Nowosadzka
Ewa Kowalewska