Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

Renata Iwaniuk – prezes Zarządu
Barbara Poliszuk – wiceprezes Zarządu
Grażyna Feręszkiewicz – skarbnik Zarządu
Urszula Drążek – sekretarz Zarządu
Łukasz Kołodziejczyk – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Edyta Łój
Agnieszka Kitka-Nowosadzka
Jarosław Chabros