Rekrutacja do projektu „Taniec rządzi – stop uzależnieniom”

Serdecznie zapraszamy uczniów Ekonomika, a także innych zamojskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie profilaktyczno-edukacyjnym: „Taniec rządzi – stop uzależnieniom” realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” współfinansowanym przez Miasto Zamość w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych, mającym na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. Adresatami są uczniowie mieszkający w mieście Zamość (także na stancjach i w bursie). Głównym celem Programu jest  promowanie zdrowego stylu życia i ochrona młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego. Główne założenia Programu to: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży, uczestnictwo w kulturze, budowanie poczucia własnej wartości, ochrona młodzieży przed zgubnym wpływem środków uzależniających, edukacja zdrowotna, wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego młodzieży. W ramach realizowanego zadania przeprowadzone zostaną profesjonalne zajęcia taneczne i odbędą się zajęcia informacyjno – edukacyjne na temat zdrowego stylu życia przez pedagoga, psychologa, dietetyka i instruktora tańca. Rekrutacja trwa od 12.09.2016r. do 21.09.2016r. (regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria rekrutacji w załączeniu).

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej ZSP nr 1 w Zamościu (www.ekonomikzamosc.pl) oraz Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika” (www.stowarzyszenie.ekonomikzamosc.pl) w dn. 22.09.2016r. Projekt będzie realizowany w terminie wrzesień – grudzień 2016r. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz nagrody.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie ZSP Nr 1 w Zamościu.

Dokumenty do pobrania: