Rekrutacja do projektu „Fakty i mity – baśnie i legendy Zamojszczyzny”

Zapraszamy uczniów Ekonomika, a także innych zamojskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie profilaktyczno-edukacyjnym: „Fakty i mity – baśnie i legendy Zamojszczyzny” realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” współfinansowanym przez Miasto Zamość w  ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych, mającym na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. Adresatami są uczniowie mieszkający w mieście Zamość (także na stancjach i w bursie).

Głównym celem Programu jest promowanie zdrowego stylu życia i ochrona młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego. Główne założenia Programu to: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży, uczestnictwo w kulturze, budowanie poczucia własnej wartości, ochrona młodzieży przed zgubnym wpływem środków uzależniających, edukacja zdrowotna, wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego młodzieży. W ramach realizowanego zadania zrealizowane zostaną profesjonalne zajęcia z zakresu fotografii jak również odbędą się zajęcia informacyjno – edukacyjne na temat zdrowego stylu życia przeprowadzone przez pedagoga, psychologa, oraz nauczycieli fotografii, (regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria rekrutacji w załączeniu).

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej ZSP nr  1 w Zamościu www.ekonomikzamosc.pl) oraz Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika” (www.stowarzyszenie.ekonomikzamosc.pl) dla I tury dn. 17.03.2019r., a  dla II tury dn. 22.09.2019r. Grupa I (15 uczestników) realizować będzie program w  terminie marzec – czerwiec 2017, a grupa II w terminie wrzesień – grudzień 2017r. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu zajęć z estetyki fotografii.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie ZSP Nr 1 w Zamościu.

Dokumenty do pobrania