Realizacja projektu „Fakty i mity – baśnie i legendy Zamojszczyzny”

Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika jest w trakcie realizacji projektu profilaktyczno-edukacyjnego: „Fakty i mity – baśnie i legendy Zamojszczyzny” współfinansowanego przez Miasto Zamość w  ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych, mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom.

Główne założenia programu to: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży, uczestnictwo w kulturze, budowanie poczucia własnej wartości, ochrona młodzieży przed zgubnym wpływem środków uzależniających, edukacja zdrowotna, wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego młodzieży. W ramach realizowanego zadania przeprowadzono zajęcia z zakresu fotografii, jak również zajęcia informacyjno – edukacyjne na temat zdrowego stylu życia rzez pedagoga oraz nauczycieli fotografii.

W ramach projektu odbyły się także zajęcia z wiedzy historycznej – historia Zamojszczyzny, ponadto przeprowadzono cykl zajęć z komunikacji społecznej.

Uczestnicy projektu wzięli udział w serii sesji fotograficznych, w tym w plenerze fotograficznym podczas biwaku w Suścu.