Daily Archive: 31 maja 2019

Realizacja projektu „Fakty i mity – baśnie i legendy Zamojszczyzny”

Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika jest w trakcie realizacji projektu profilaktyczno-edukacyjnego: „Fakty i mity – baśnie i legendy Zamojszczyzny” współfinansowanego przez Miasto Zamość w  ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży promujących życie bez alkoholu i innych …