PROGRAM PROFILAKTYCZNY: SZANSA NA ZDROWIE I RADOŚĆ

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu realizuje w okresieod 01.03.2014 do 30.06.2014 zadanie publiczne, wspierane przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Programów Alkoholowych. w formie programu profilaktycznego pt. „SZANSA NA ZDROWIE I RADOŚĆ.”

Głównym celem zadania jest wzrost świadomości społecznej wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, poprzez realizację cyklu zajęć edukacyjnych dla rodziców, opiekunów, młodzieży, kierowców i kandydatów na kierowców.

Program skierowany jest do dwóch grup odbiorców zamieszkałych na terenie Miasta Zamość:Rodziców i opiekunów uczniów szkół ponadgimnazjalnych (28 – 40 osób) oraz kierowców i kandydatów na kierowców (36 – 40 osób), dla których zaplanowano cykl warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie terapii uzależnień. Warsztaty odbywać się będą od 25 kwietnia do 13 czerwca 2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu przy ul. Łukasińskiego 8, w łącznym wymiarze 10 godzin dla każdej grupy.