Rekrutacja do projektu „Maluj świat barwami a nie nałogami”

Zapraszamy uczniów Ekonomika, a także innych zamojskich szkół gimnazjalnych do udziału w projekcie profilaktyczno-edukacyjnym: „Maluj świat barwami a nie nałogami” realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” współfinansowanym przez Miasto Zamość w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Adresatami są uczniowie mieszkający w mieście Zamość (także na stancjach i w bursie). Głównym celem Programu jest promowanie zdrowego stylu życia i ochrona młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego. Główne założenia Programu to: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży, uczestnictwo w kulturze, budowanie poczucia własnej wartości, ochrona młodzieży przed zgubnym wpływem środków uzależniających, edukacja zdrowotna, wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego młodzieży. W ramach realizowanego zadania zrealizowane zostaną profesjonalne zajęcia z zakresu fotografii jak również odbędą się zajęcia informacyjno – edukacyjne na temat zdrowego stylu życia przeprowadzone przez pedagoga oraz psychologa. Zajęcia odbędą się w dwóch turach:

I tura – rekrutacja uczniów od 27.02.2017r. do 10.03.2017r.,

II tura – rekrutacja uczniów od 11.09.2017r. do 22.09.2017r.

(regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria rekrutacji w załączeniu).
Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej ZSP nr 1 w Zamościu www.ekonomikzamosc.pl) oraz Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika” (www.stowarzyszenie.ekonomikzamosc.pl) dla I tury dn. 13.03.2017r., a dla II tury dn. 25.09.2017r. Grupa I (26 uczestników) realizować będzie program w terminie marzec – czerwiec 2017, a grupa II w terminie wrzesień – grudzień 2017r. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu fotografii.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie ZSP Nr 1 w Zamościu.

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Kryteria rekrutacji

Regulamin