Zakończenie I tury projektu Maluj świat barwami a nie nałogami

23 czerwca 2017 r został zakończony pierwszy etap projektu edukacyjnego –  „Maluj świat barwami a nie nałogami” realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” współfinansowanym przez Miasto Zamość w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

W projekcie uczestniczyła młodzież uczęszczająca do szkół w mieście Zamość. Głównym celem Programu jest promowanie zdrowego stylu życia i ochrona młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego.

W ramach realizowanego zadania przeprowadzone zostały profesjonalne zajęcia fotograficzne oraz odbyły się zajęcia informacyjno – edukacyjne na temat zdrowego stylu życia.

Już wkrótce rozpocznie się nabór na II turę projektu SERDECZNIE ZAPRASZAMY !