Zakończenie projektu „Maluj świat barwami a nie nałogami”

W dniu 18 grudnia 2017r. o godz. 11.00 w Zamojskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „Maluj świat barwami a nie nałogami”

Swoje prace zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu oraz uczniowie z okolicznych Szkół. Projekt został sfinansowany przez Urząd Miasta Zamość ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczestnicy projektu uczęszczali na zajęcia prowadzone oraz koordynowane przez nauczycieli Ekonomika: Panią Anetę Sarecką-Nowak,  Pana Arkadiusza Gwozdę. Cykl zajęć o tematyce psychologicznej prowadziła Pani Urszula Juszczak – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Zamościu, w trakcie których uczestnicy doskonalili swoje osiągnięcia w dziedzinie fotografii

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do współpracy przy kolejnych przedsięwzięciach.