Z robotyką w przeszłość

Zapraszamy uczniów zamojskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie profilaktyczno – edukacyjnym: Z robotyką w przeszłość realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”, współfinansowanym przez Miasto Zamość w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Adresatami są uczniowie uczący się na terenie miasta Zamość. Głównym celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia i ochrona młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Główne założenia Programu to: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży, uczestnictwo w kulturze, budowanie poczucia własnej wartości, ochrona młodzieży przed zgubnym wpływem środków uzależniających, edukacja zdrowotna, wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego młodzieży.

W ramach realizowanego zadania przeprowadzone zostaną profesjonalne zajęcia z zakresu robotyki, jak również odbędą się zajęcia informacyjno – edukacyjne na temat zdrowego stylu życia przeprowadzone przez pedagoga.

Rekrutacja odbywa się:

od 03.09.2018 r. do 14.09.2018 r.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria rekrutacji znajdują się w załączeniu.
Grupa 12 osób będzie realizowała zajęcia w terminie wrzesień – grudzień 2018 roku. Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu robotyki.

Dokumenty do pobrania: