Monthly Archive: październik 2015

Wyniki rekrutacji – projekt „Kierowco nie pij – szanuj życie”

Zgodnie z regulaminem rekrutacji do projektu „Kierowco nie pij – szanuj życie” poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu. Zajęcia warsztatowe w ramach projektu będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w dniu 15 października 2015 roku

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Kierowco nie pij …