Monthly Archive: listopad 2015

Uczniowie Ekonomika dotarli do Wiednia

W Wiedniu rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu  „The social Way of Life,” w którym pod opieką pani

Katarzyny Szwec i pana Łukasza Szewczyka  biorą udział  uczniowie naszej szkoły:  Chmiel Katarzyna, Gilewicz Kamila,

Kapuścińska Joanna, Olech Agnieszka, Oleniak Jakub, Ostasz Ewelina, Poździk Diana i  Soboń Martyna. …

Przygotowania do realizacji projektu „The social Way of Life”

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” kończy przygotowania do międzynarodowego projektu, współfinansowanego z programu Erasmus+, który  realizowany będzie w Wiedniu, w dniach 27.11.2015- 04.11.2015.

Liderem projektu jest austriacka organizacja Verein Strassenkunst, Verein für innovative Jugendarbeit. Z jej inicjatywy odbyło się w Wiedniu, w dniach 27.10 – 29.10 spotkanie przygotowawcze międzynarodowej …