Daily Archive: 30 listopada 2015

Uczniowie Ekonomika dotarli do Wiednia

W Wiedniu rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu  „The social Way of Life,” w którym pod opieką pani

Katarzyny Szwec i pana Łukasza Szewczyka  biorą udział  uczniowie naszej szkoły:  Chmiel Katarzyna, Gilewicz Kamila,

Kapuścińska Joanna, Olech Agnieszka, Oleniak Jakub, Ostasz Ewelina, Poździk Diana i  Soboń Martyna. …