Przygotowania do realizacji projektu „The social Way of Life”

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” kończy przygotowania do międzynarodowego projektu, współfinansowanego z programu Erasmus+, który  realizowany będzie w Wiedniu, w dniach 27.11.2015- 04.11.2015.

Liderem projektu jest austriacka organizacja Verein Strassenkunst, Verein für innovative Jugendarbeit. Z jej inicjatywy odbyło się w Wiedniu, w dniach 27.10 – 29.10 spotkanie przygotowawcze międzynarodowej kadry kierowniczej projektu, podczas którego omówione zostały kwestie organizacyjne, finansowe i  zaplanowane zadania dla organizacji partnerskich oraz opracowane i podpisane „Porozumienie o współpracy”. Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” reprezentowała w Wiedniu p. Urszula Drążek, sekretarz Stowarzyszenia.

Obecnie trwają przygotowania do udziału w projekcie uczestników projektu – 8 uczniów ZSP Nr 1 w Zamościu, wyłonionych w wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez Stowarzyszenie w czerwcu 2015r. Pod kierunkiem opiekunów: p. Katarzyny Szwec oraz p. Łukasza Szewczyka  młodzież opracowuje program, który zaprezentuje podczas wieczoru międzynarodowego w Wiedniu.  Głównym celem projektu jest  zachęcenie uczestników do angażowania się w różne dziedziny życia społecznego. Uczestnicy zostaną zapoznani z różnymi obszarami pracy socjalnej, odwiedzą przedsiębiorstwa społeczne w Wiedniu, opracują projekt przedsiębiorstwa społecznego, rozwiną kompetencje językowe (angielski, niemiecki), interpersonalne, międzykulturowe.

Projekt „The social Way of Life”współfinansowany jest przez Unię Europejska w ramach programu Erasmus+.