Monthly Archive: czerwiec 2017

Zakończenie I tury projektu Maluj świat barwami a nie nałogami

23 czerwca 2017 r został zakończony pierwszy etap projektu edukacyjnego –  „Maluj świat barwami a nie nałogami” realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” współfinansowanym przez Miasto Zamość w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży …