Monthly Archive: Luty 2020

Rekrutacja do projektu „Programowanie i aktywizowanie”

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu, a także innych zamojskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w projekcie profilaktyczno-edukacyjnym: „Programowanie i aktywizowanie” realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”, współfinansowanym przez Miasto Zamość w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień …