Rekrutacja do projektu „Programowanie i aktywizowanie”

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu, a także innych zamojskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w projekcie profilaktyczno-edukacyjnym: „Programowanie i aktywizowanie” realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”, współfinansowanym przez Miasto Zamość w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych, mającym na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. Adresatami są uczniowie mieszkający w mieście Zamość (także na stancjach i w bursach).

Głównym celem Programu jest promowanie zdrowego stylu życia i ochrona młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego. Główne założenia Programu to: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży, budowanie poczucia własnej wartości, ochrona młodzieży przed zgubnym wpływem środków uzależniających, edukacja zdrowotna, wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego młodzieży. W ramach realizowanego zadania przeprowadzone zostaną profesjonalne zajęcia z zakresu programowania, jak również odbędą się zajęcia z języka angielskiego dla programistów oraz zajęcia z zakresu animacji czasu wolnego, a także zajęcia informacyjno – edukacyjne na temat zdrowego stylu życia (regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria rekrutacji w załączeniu).

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej ZSP Nr 1 w Zamościu (ekonomikzamosc.pl) oraz Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika” (stowarzyszenie.ekonomikzamosc.pl) dla I tury dn. 28.02.2020r., a dla II tury dn. 11.09.2020r. Grupa I (12 uczestników) realizować będzie program w terminie luty – czerwiec 2020, a grupa II (12 uczestników) w terminie wrzesień – grudzień 2020r. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu zajęć z programowania w języku Python oraz Mindstorms EV3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie ZSP Nr 1 w Zamościu. Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania: