Projekt „Szkoła tworzy naszą przyszłość zawodową”

Logotypy ZSP nr 1, SPE, PUP Zamość

Projekt „Szkoła tworzy naszą przyszłość zawodową”

Uczniowie klas I i II  kształcących się

w  zawodach technik ekonomista, hotelarstwa, programista i logistyk.

ZAPRASZAMY   UCZNIÓW

 do udziału w projekcie  „Szkoła tworzy naszą przyszłość zawodową”.

 

Celem projektu jest rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu poprzez:

  • wzrost poziomu i wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wzrost umiejętności związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • upowszechnienie wiedzy w praktyce na temat zarządzania przedsiębiorstwem
  • wzrost umiejętności świadomego planowania rozwoju zawodowego.

Czas trwania projektu: 01.02.2021 – 20.11.2021

Działania projektowe:

I etap – warsztaty – „Moje miejsce na rynku pracy”4 godzinne praktyczne zajęcia dla 60 uczniów
prowadzone przez ekspertów Powiatowego Urzędu Pracy.

II etap działania skierowany do 32 uczniów:

  • Warsztaty wiedzy ekonomicznej – 4 spotkania po 4 godziny lekcyjne
  • Konkurs wiedzy „Bądź przedsiębiorczy” – nagrody w postaci kart podarunkowych
  • Wyjazd edukacyjny do Centrum Pieniądza NBP w Warszawie
  • Warsztaty „Branżowe symulacje biznesowe” – 4 spotkania po 4 godziny lekcyjne
  • Konkurs „Zarządzam firmą” – nagrody dla 3 pierwszych zespołów z najwyższymi wynikami

(I zespół – laptopy, II zespół -tablety, III zespół –  smartwatche)

Uczestnik zgłasza chęć udziału w projekcie poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego nr 1 w formie  on-line  i wysłanie go w terminie od 18 do 25 lutego 2021 r., następnie przekazuje wypełniony i podpisany przez ucznia i rodzica formularz zgłoszeniowy nr 2 do Sekretariatu Szkoły do 12 marca 2021 r.

Pliki do pobrania:

 

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”. Realizatorem projektu jest  Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika w Zamościu, a  Partnerami  projektu są: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.