Spot „Trzeźwość”

Film zrealizowany w ramach projektu „Szansa na zdrowie i radość” współfinansowany przez Miasto Zamość ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.