„Szansa na zdrowie”

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” zakończyło realizację projektu pt. „Szansa na zdrowie i radość,” wspieranego finansowo przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W projekcie wzięło udział łącznie 60 uczestników – mieszkańców miasta Zamość.

W ramach zrealizowanego projektu przeprowadzone zostały dwa działania profilaktyczne: warsztaty dla rodziców i opiekunów oraz warsztaty dla kierowców i kandydatów na kierowców.

U wszystkich uczestników nastąpił wzrost świadomości na temat destrukcyjnego działania alkoholu na organizm ludzki i życie społeczne. Rodzice nabyli umiejętność stosowania zasad prawidłowej komunikacji z dziećmi, dzięki czemu poprawie ulegną relacje w rodzinach oraz umiejętność rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych i właściwej reakcji na te sygnały, co pomoże zapobiec uzależnieniom dzieci i młodzieży. Kierowcy i kandydaci na kierowców zdobyli wiedzę na temat przepisów prawnych i działań podejmowanych wobec nietrzeźwych kierowców, nastąpił wzrost poziomu wiedzy osób kierujących pojazdami na temat szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka. Zdobyta wiedza i umiejętności, w tym asertywne odmawianie sięgania po alkohol wpłynie na wzrost bezpieczeństwa kierowców, pasażerów i innych użytkowników dróg, poprzez ograniczenie liczby nietrzeźwych kierowców.

Podczas realizacji projektu został nagrany przez uczniów i nauczycieli Ekonomika spot reklamowy promujący trzeźwość kierowców, dostępny na stronie Szkoły i Stowarzyszenia www.ekonomikzamosc.pl.

—————————————————————————————————————–

Zadanie publiczne wspierane przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Realizacja dla rodziców oraz innych osób dorosłych  programów  profilaktycznych odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne – SZANSA NA ZDROWIE I RADOŚĆ.  Realizator: Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika.”