Ogłoszenie listy uczestników projektu „Social Way of Life”

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” informuje, że na szkolnej tablicy ogłoszeń opublikowana została lista osób zakwalifikowanych do  projektu „Social Way of Life” oraz lista rezerwowa.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza zarówno osoby z listy głównej, jak i rezerwowej na krótkie spotkanie informacyjne, które odbędzie się we wtorek, 16 czerwca 2015r. w dwóch terminach, w zależności od miejsca realizacji zajęć lekcyjnych:

  1. na ul. Akademickiej po 3. lekcji (godz. 10.25), sala nr 4;
  2. w ZSP nr 1, ul. Łukasińskiego po 6. lekcji (godz. 13.05), czytelnia.

Jednocześnie informujemy, że organizacja z Austrii, realizująca projekt „Social Way of Life” zamierza przesunąć termin wymiany młodzieży na koniec sierpnia lub późniejszy.

Zarząd Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika”

ggg

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” zaprasza chętnych uczniów do udziału w międzynarodowym projekcie pt. „Social Way of Life”.

Projekt realizowany będzie w terminie 01.08.2015 – 09.08.2015 w Wiedniu, w języku angielskim.

Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i programu pokrywa Unia Europejska w ramach programu Erasmus+.

Opiekę nad młodzieżą sprawować będą nauczyciele ZSP Nr 1 w Zamościu.

Osoby chętne do udziału w projekcie powinny zapoznać się z „Regulaminem uczestnictwa w Projekcie”, prawidłowo wypełnić i złożyć w wyznaczonym terminie formularz zgłoszeniowy.

Dokumenty projektowe (Regulamin, formularze zgłoszeniowe) dostępne będą w sekretariacie szkoły od dnia 07 maja 2015r.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w sekretariacie szkoły od 08 maja 2015 do 22 maja 2015r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu ogłoszona zostanie w dniu 29 maja 2015r.